logo CENTRUM HANDLOWE RYŚ Sp. z o.o.

CENTRUM HANDLOWE RYŚ Sp. z o.o.

centrumhandlowerys.rze.pl

Adres:

38-500 Sanok
ul. Krakowska 2

Kontakt:

  • Telefon: 13 46 413 61
  • Faks: 13 46 413 61

Profile działalności

Centrum handlowe
Staca paliw, myjnia, warsztat samochodowy, salon samochodowy
Sklep samoobsługowy, bar, kwiaciarnia
Spółka stosuje ISO 26000

CENTRUM HANDLOWE RYŚ Sp. z o.o.

Spółka Centrum Handlowe „Ryś" jest spółką prawa handlowego, powstała w 1996 roku w wyniku wspólnego działania trzech braci: Andrzeja, Mariana i Jana Fuksów, którzy poprzednio prowadzili wspólną działalność gospodarczą (od 1992 roku) w zakresie handlu i usług. Inspiracją do rozpoczęcia działalności była wiedza teoretyczna zdobyta przez udziałowców w czasie nauki na uczelniach technicznych (budownictwo ogólne specjalistyczne) i ekonomicznych (handel, usługi, finanse, zarządzanie) oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i poza granicami. Pierwszą decyzją był zakup nieruchomości po upadającym Przedsiębiorstwie Turystycznym „BIESZCZADY" w Lesku, w skład której wchodziły: stacja paliw, motel i hotel.

Dokonana modernizacja obiektów umożliwiła rozpoczęcie działalności handlowej i usługowej w Lesku przy ulicy Bieszczadzkiej 4. Po wygranym w 1992 roku przetargu organizowanym przez Burmistrza Sanoka spółka zakupiła grunt w Sanoku i przystąpiła do realizacji swoich planów inwestycyjnych. Wybudowano przy ulicy Krakowskiej w Sanoku, między innymi: stację paliw, myjnię, warsztat samochodowy, salon samochodowy, sklep samoobsługowy, bar, kwiaciarnię, salony bankowe i obsługi ruchu turystycznego, aptekę oraz dom handlowy PANORAMA.

Korzystając z wysoko oprocentowanych kredytów bankowych (nawet 29%) spółka prowadziła efektywną działalność inwestycyjną a cały wypracowany przez lata zysk przeznaczano na jej rozwój. W 2000 roku zakupiono wymagający kapitalnego remontu budynek mieszkalno - użytkowy w centrum Sanoka który po niezbędnych robotach modernizacyjnych został przekazany do eksploatacji. W 2007 roku posiadane środki zostały zainwestowane w kupno kolejnego budynku mieszkalno - użytkowego w Sanoku. W chwili obecnej spółka prowadzi działalność gospodarczą wykorzystując własne nieruchomości a finansowana jest ona własnymi środkami. Spółka od kilku lat jest samowystarczalna i nie korzysta z obcych źródeł finansowania. Prowadząc różnorodną działalność gospodarczą spółka ciągle dostosowuje się do wymogów Jednolitego rynku europejskiego.

Potwierdzeniem tego, jest zdobycie przez spółkę pierwszego miejsca w ogólnokrajowym konkursie EUROSTRATEG organizowanym przez Polski Rząd oraz Unię Europejską. Branża w której działa Centrum Handlowe „Ryś" wymaga ciągłego podnoszenia standardów obsługi klienta. Działania spółki w tym zakresie znalazły uznanie w oczach stale zwiększającej się liczby klientów oraz organizatorów konkursów na Najlepszy Sklep Roku, organizowany przez Ministerstwo Gospodarki oraz miesięcznik HANDEL. Stoiska w sklepach oraz ekspozycja towarów były wyróżniane na licznych konkursach organizowanych przez producentów i dystrybutorów towarów, które sprzedawano w placówkach handlowych spółki.

Wśród szerokiego zakresu działalności znajdują się takie, które wymagają posiadania koncesji. Spotka posiada 5 różnych koncesji a kontrole przestrzegania warunków koncesyjnych nigdy nie wykazywały nieprawidłowości. Wielobranżowa działalność spółki ciągle jest poddawana ocenie i kontroli urzędów i instytucji. Wyniki tych postępowań zawsze były korzystne dla spółki i nie wykazywały istotnych niedociągnięć. Swoje zobowiązania wobec urzędów, instytucji, kontrahentów i pracowników spółka regulowała w ustalonych terminach.

CENTRUM HANDLOWE RYŚ Sp. z o.o.

Centrum Handlowe „Ryś" musi zwracać szczególną uwagę na rozwój strategii marketingowych oraz budowanie relacji z klientami. W tym zakresie działania prowadzoną są na kilku płaszczyznach, w tym:

  • dostarczanie rozwiązań odpowiadających potrzebą rynku - dostosowano strategię produktową,
  • optymalizacja oferty cenowej -budowanie bezpieczeństwa wobec wahań kursowych, a co za tym idzie gwarancji zrównoważonej ceny dla klientów,
  • doskonalenie strategii zarządzania relacjami z klientem,
  • prowadzenie kompleksowego programu szkoleń pracowników,

Spółka posiada silną orientację na konkurencyjność rynkową, co potwierdzane kluczowymi dla spółki działaniami są procesy zakupów i świadczonych usług. W ramach procesów dostosowawczych do zmieniających się warunków rynkowych przeprowadzane są modernizacje i unowocześniania w funkcjonowaniu placówek. W tym zakresie szczególne miejsce zajmują: nowe technologie oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego. W systemie ciągłym wprowadzane-wdrażane są systemy informatyczne dostosowane do nowoczesnych systemów zarządzania.

Centrum Handlowe „Ryś" w Sanoku planuje wdrożyć komunikację jako element wspomagający poprawę sytuacji rynkowej spółki. W obszarze komunikacyjnym spółka kładzie duży nacisk na komunikację wewnętrzną skierowaną do kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników, co potwierdza szczególne znaczenia wszelkich procesów i inicjatyw na styku otoczenie - firma. Definiując jako otoczenie przede wszystkim klientów na lokalnym rynku, spółka przygotowuje się do polityki oddziaływania na otoczenie zewnętrzne. Planuje się przeprowadzać badania konkurencji, zarówno lokalnej jak i krajowej. Wdrażając obecnie kompleksowy plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firma zmierza do optymalizacji działań w tym obszarze.

Centrum Handlowe „Ryś" w Sanoku od samego początku jest firmą, która posiada określoną strategię rozwoju i skuteczną taktykę działania. Stworzone solidne podstawy funkcjonowania spółki pozwoliło skutecznie przetrwać trudne okresy i zawirowania w działalności gospodarczej.


MAPA

AKTUALNOŚCI

Bank Pekao S.A. ...
17 kwietnia 2019 r.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejny rok z rzędu Bank Pekao S.A. został oficjalnym Sponsorem i Partnerem Głównym Konkursu ...
PKO Bank Polski ...
15 kwietnia 2019 r.
Informujemy z radością, że Partnerem tegorocznej edycji Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Podkarpackiego „Smaczne bo Podkarpackie” został PKO Bank Polski S.A. Więcej ...
Patronat Honorowy Ministerstwa ...
18 lutego 2019 r.
Z radością informujemy, że Patronat Honorowy nad Konkursem Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2019 objęło także Ministerstwo Przedsiębiorczości i Tec...
Patronat Honorowy Marszałka ...
5 lutego 2019 r.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejny rok z rzędu Patronat Honorowy nad Konkursem Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2019 objął Marszałek ...

PARTNERZY

dbk8p9