logo CENTRUM HANDLOWE RYŚ Sp. z o.o.

CENTRUM HANDLOWE RYŚ Sp. z o.o.

centrumhandlowerys.rze.pl

Adres:

38-500 Sanok
ul. Krakowska 2

Kontakt:

  • Telefon: 13 46 413 61
  • Faks: 13 46 413 61

Profile działalności

Centrum handlowe
Staca paliw, myjnia, warsztat samochodowy, salon samochodowy
Sklep samoobsługowy, bar, kwiaciarnia
Spółka stosuje ISO 26000

CENTRUM HANDLOWE RYŚ Sp. z o.o.

Spółka Centrum Handlowe „Ryś" jest spółką prawa handlowego, powstała w 1996 roku w wyniku wspólnego działania trzech braci: Andrzeja, Mariana i Jana Fuksów, którzy poprzednio prowadzili wspólną działalność gospodarczą (od 1992 roku) w zakresie handlu i usług. Inspiracją do rozpoczęcia działalności była wiedza teoretyczna zdobyta przez udziałowców w czasie nauki na uczelniach technicznych (budownictwo ogólne specjalistyczne) i ekonomicznych (handel, usługi, finanse, zarządzanie) oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i poza granicami. Pierwszą decyzją był zakup nieruchomości po upadającym Przedsiębiorstwie Turystycznym „BIESZCZADY" w Lesku, w skład której wchodziły: stacja paliw, motel i hotel.

Dokonana modernizacja obiektów umożliwiła rozpoczęcie działalności handlowej i usługowej w Lesku przy ulicy Bieszczadzkiej 4. Po wygranym w 1992 roku przetargu organizowanym przez Burmistrza Sanoka spółka zakupiła grunt w Sanoku i przystąpiła do realizacji swoich planów inwestycyjnych. Wybudowano przy ulicy Krakowskiej w Sanoku, między innymi: stację paliw, myjnię, warsztat samochodowy, salon samochodowy, sklep samoobsługowy, bar, kwiaciarnię, salony bankowe i obsługi ruchu turystycznego, aptekę oraz dom handlowy PANORAMA.

Korzystając z wysoko oprocentowanych kredytów bankowych (nawet 29%) spółka prowadziła efektywną działalność inwestycyjną a cały wypracowany przez lata zysk przeznaczano na jej rozwój. W 2000 roku zakupiono wymagający kapitalnego remontu budynek mieszkalno - użytkowy w centrum Sanoka który po niezbędnych robotach modernizacyjnych został przekazany do eksploatacji. W 2007 roku posiadane środki zostały zainwestowane w kupno kolejnego budynku mieszkalno - użytkowego w Sanoku. W chwili obecnej spółka prowadzi działalność gospodarczą wykorzystując własne nieruchomości a finansowana jest ona własnymi środkami. Spółka od kilku lat jest samowystarczalna i nie korzysta z obcych źródeł finansowania. Prowadząc różnorodną działalność gospodarczą spółka ciągle dostosowuje się do wymogów Jednolitego rynku europejskiego.

Potwierdzeniem tego, jest zdobycie przez spółkę pierwszego miejsca w ogólnokrajowym konkursie EUROSTRATEG organizowanym przez Polski Rząd oraz Unię Europejską. Branża w której działa Centrum Handlowe „Ryś" wymaga ciągłego podnoszenia standardów obsługi klienta. Działania spółki w tym zakresie znalazły uznanie w oczach stale zwiększającej się liczby klientów oraz organizatorów konkursów na Najlepszy Sklep Roku, organizowany przez Ministerstwo Gospodarki oraz miesięcznik HANDEL. Stoiska w sklepach oraz ekspozycja towarów były wyróżniane na licznych konkursach organizowanych przez producentów i dystrybutorów towarów, które sprzedawano w placówkach handlowych spółki.

Wśród szerokiego zakresu działalności znajdują się takie, które wymagają posiadania koncesji. Spotka posiada 5 różnych koncesji a kontrole przestrzegania warunków koncesyjnych nigdy nie wykazywały nieprawidłowości. Wielobranżowa działalność spółki ciągle jest poddawana ocenie i kontroli urzędów i instytucji. Wyniki tych postępowań zawsze były korzystne dla spółki i nie wykazywały istotnych niedociągnięć. Swoje zobowiązania wobec urzędów, instytucji, kontrahentów i pracowników spółka regulowała w ustalonych terminach.

CENTRUM HANDLOWE RYŚ Sp. z o.o.

Centrum Handlowe „Ryś" musi zwracać szczególną uwagę na rozwój strategii marketingowych oraz budowanie relacji z klientami. W tym zakresie działania prowadzoną są na kilku płaszczyznach, w tym:

  • dostarczanie rozwiązań odpowiadających potrzebą rynku - dostosowano strategię produktową,
  • optymalizacja oferty cenowej -budowanie bezpieczeństwa wobec wahań kursowych, a co za tym idzie gwarancji zrównoważonej ceny dla klientów,
  • doskonalenie strategii zarządzania relacjami z klientem,
  • prowadzenie kompleksowego programu szkoleń pracowników,

Spółka posiada silną orientację na konkurencyjność rynkową, co potwierdzane kluczowymi dla spółki działaniami są procesy zakupów i świadczonych usług. W ramach procesów dostosowawczych do zmieniających się warunków rynkowych przeprowadzane są modernizacje i unowocześniania w funkcjonowaniu placówek. W tym zakresie szczególne miejsce zajmują: nowe technologie oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego. W systemie ciągłym wprowadzane-wdrażane są systemy informatyczne dostosowane do nowoczesnych systemów zarządzania.

Centrum Handlowe „Ryś" w Sanoku planuje wdrożyć komunikację jako element wspomagający poprawę sytuacji rynkowej spółki. W obszarze komunikacyjnym spółka kładzie duży nacisk na komunikację wewnętrzną skierowaną do kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników, co potwierdza szczególne znaczenia wszelkich procesów i inicjatyw na styku otoczenie - firma. Definiując jako otoczenie przede wszystkim klientów na lokalnym rynku, spółka przygotowuje się do polityki oddziaływania na otoczenie zewnętrzne. Planuje się przeprowadzać badania konkurencji, zarówno lokalnej jak i krajowej. Wdrażając obecnie kompleksowy plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firma zmierza do optymalizacji działań w tym obszarze.

Centrum Handlowe „Ryś" w Sanoku od samego początku jest firmą, która posiada określoną strategię rozwoju i skuteczną taktykę działania. Stworzone solidne podstawy funkcjonowania spółki pozwoliło skutecznie przetrwać trudne okresy i zawirowania w działalności gospodarczej.


MAPA

AKTUALNOŚCI

Odkryj największe atrakcje Podkarpackiego! [FI...
4 lipca 2023 r.
Partner Podkarpackie - Województwo Podkarpackie. Partner Konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" i Programu "Smaczne bo Podkarp...
Orlen Upstream Mecenasem Konkursu
23 maja 2022 r.
Miło nam poinformować, że Mecenasem Konkursu “Podkarpacka Nagroda Samorządowa” 2022 został Orlen Upstream. Dziękujemy za okazane zaufa...
Laureaci Programu
28 października 2021 r.
27 października 2021 r. miała miejsce uroczysta Gala Biznesu, w czasie której nagrody i wyróżnienia otrzymali tegoroczni laureaci Programu "Smaczne ...
Laureaci Konkursu “Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” 2021 [...
28 października 2021 r.
27 października 2021 r. miała miejsce uroczysta Gala Biznesu, w czasie której nagrody i wyróżnienia otrzymali tegoroczni laureaci Konkursu "Podkarpacka ...

PARTNERZY

209dvt